لوگو بازرگانی صدرا

جهت بهرمندی از تخفیفات ویژه

...ویژه مجریان...

تا سقف ۸ درصد از لوله و اتصالات ( آذین ، نیوپایپ ، نیوفلکس، ناردین و ماهان پلاست و… ) مشخصات خود را وارد و تخفیف بینظیر ما را تجربه کنید.